PROFILMANUAL

Her kan du laste ned profilelementer i forskjellige filformater.
En forenklet profilmanual i PDF-format finner du her. (180kB)

Logo-elementer:


For trykk:
L_LIGA_PMS314.eps
L_LIGA_CMYK.eps
For Word, Powerpoint og web:
L_LIGA_RGB.jpg
L_LIGA_RGB.png

For trykk:
L_LIGA_Sort.eps
For Word, Powerpoint og web:
L_LIGA_Sort.jpg
L_LIGA_Sort.png

For trykk:
L_LIGA_Payoff_PMS.eps
L_LIGA_Payoff_CMYK.eps
For Word, Powerpoint og web:
L_LIGA_Payoff_RGB.jpg
L_LIGA_Payoff_RGB.png

For trykk:
L_LIGA_Payoff_Sort.eps
For Word, Powerpoint og web:
L_LIGA_Payoff_Sort.jpg
L_LIGA_Payoff_Sort.png

For trykk:
Payoffweb_PMS.eps
Payoffweb_CMYK.eps
For Word, Powerpoint og web:
Payoffweb_RGB.jpg
Payoffweb_RGB.png

For trykk:
Payoffweb_Sort.eps
For Word, Powerpoint og web:
Payoffweb_Sort.jpg
Payoffweb_Sort.pngChamberlain/Lift-master-logo:

40003.jpg

40004.jpg

40007.jpg

PROFILFARGER
PMS 314 EC
C100 M5 Y14 K17
R0 G131 B169
HTML #0083A9

PANTONE 312 EC
C89 M0 Y11 K0
R0 G173 B208
HTML #00ADD0
PANTONE 310 EC
C49 M0 Y9 K0
R111 G212 B228
HTML #6FD4E4

PANTONE 370 EC
C66 M1 Y100 K25
R91 G143 B34
HTML #5B8F22
PANTONE 368 EC
C70 M0 Y100 K0
R105 G190 B40
HTML #69BE28

PANTONE 366 EC
C31 M0 Y50 K0
R189 G225 B138
HTML #BDE18A
PANTONE Cl Gy 10 EC
C40 M31 Y20 K70
R97 G99 B101
HTML #616365

PANTONE Cl Gy 8 EC
C23 M17 Y13 K46
R139 G141 B142
HTML #8B8D8E
PANTONE Cl Gy 4 EC
C12 M8 Y8 K0
R163 G219 B232
HTML #BCBDBC