27MHz Fjernkontroll 750E 752E, 754E

Thumbnail remote controls

27 MHz Enkel fjernkontroll 750E, 751E 752E
Modell 750E – Enkel fjernkontroll med datadefinert kode
(med grønt batteri-indikatorlys)
Modell 752E – 2-kanals fjernkontroll med datadefinert kode
(med 1 trykk-knapp for kodebryter og grønt batteri-indikatorlys)
Modell 754E – 4-kanals fjernkontroll med datadefinert kode
(med 1 trykk-knapp for kodebryter & grønt batteri-indikatorlys)
Modell 751E – Enkel fjernkontroll
(med kodebrytere & rødt batteri-indikatorlys)