LIGA S4 Slett uten struktur

Stålport S4 slett uten struktur: Bredde fra 120 – 550 og høyde fra 174 – 307. Enkelte kombinasjoner av bredde og høyde er vektbegrenset.

Beslagtyper: 10, 20 og 31 cm overhøyde, 12 cm for eRSX beslag (maks 274 x 213)

Farge: Standard farge hvit RAL 9016. Kan sprøytes i alle RAL og NCS farger