Liga S2 Liggende panel med struktur

Beslag-typer: 10, 20 og 31 overhøyde, 12 cm for eRSX beslag (maks 274 x 213)

U-verdi: 1,7W/(m2) for montert port

Overflate: Lakkert

Dimensjoner:

  • Standard bredde port: 239/249/259 cm
  • Standard høyde port: 199/209 cm
  • Standard bredde dør: 79/89/99 cm
  • Standard høyde dør: 199/209 cm
  • Leveres i alle bredder: inntil 500 cm