1702EV

Nobb nr.: 47566585

Nødutløser for utvendig montering
Må monteres hvis du ikke har sidedør
(i tilfelle strømbrudd). Vri på nøkkelen
og trekk ut en wire – så kan porten
åpnes manuelt. Leveres komplett med 2
nøkler, bolter, tau og skruer.
Passer ikke til modell LM3800A.