Liga S1 Fylling

Portelementene har standard 40mm tykkelse, og består av ren miljøvennlig polyuretanskum. Isolasjonen er helt uten CFC, HCFC, HFC og andre miljøskadelige stoffer. Vårt valg av materialer gir porten en meget bra isoleringsevne og har en U-verdi fra 0.60 W/m2K. Tettheten i portelementet er 40kg/mᶟ.

Elementene er brann testet og har en B-klasse sertifisering EN-13823

Motstandsdyktighet: LUFT- EN 12426: klasse 2, VANN – EN 12425: klasse 3, ILD – EN 12424 klasse 5.

Beslagtyper: 10, 20 og 31 overhøyde, 12 cm for eRSX beslag (maks 274 x 213)
STÅLPORT S1 MED FYLLING: Bredde fra 240 – 550 og høyde fra 174 – 307. Enkelte kombinasjoner av bredde og høyde er vektbegrenset.

Dimensjoner:

  • Standard bredde port: 239/249/259 cm
  • Standard høyde port: 199/209 cm
  • Standard bredde dør: 79/89/99 cm
  • Standard høyde dør: 199/209 cm
  • Leveres i alle bredder: inntil 500 cm