Liga S3 Slett med struktur

 

Våre portåpnere

Egenskaper

Farge

Standard farge hvit RAL 9010 Kan sprøytes i alle RAL og NCS farger

PRODUKT INFOMASJON

Beslagtyper

10, 20 og 31cm overhøyde, 12 cm for eRSX beslag (maks 274 x 213)

STÅLPORT S3 SLETT MED STRUKTUR

Bredde fra 240 - 550 og høyde fra 174 - 307. Enkelte kombinasjoner av bredde og høyde er vektbegrenset.