Liga S5 Midt-rib med struktur

Beslagtyper: 10, 20 og 31 overhøyde, 12 cm for eRSX beslag (maks 274 x 213)
STÅLPORT S5 MIDTRIBB MED STRUKTUR: Bredde fra 240 – 550 og høyde fra 174 – 307. Enkelte kombinasjoner av bredde og høyde er vektbegrenset.

Dimensjoner:

  • Standard bredde port: 239/249/259 cm
  • Standard høyde port: 199/209 cm
  • Standard bredde dør: 79/89/99 cm
  • Standard høyde dør: 199/209 cm
  • Leveres i alle bredder: inntil 500 cm