Liga S7 Mørk Eik

Våre portåpnere

Farge

Mørk Eik

PRODUKT INFOMASJON

Beslagtyper

10, 20 og 31 overhøyde, 12 cm for eRSX beslag (maks 274 x 213)

STÅLPORT S7 MØRK EIK MED STRUKTUR

Bredde fra 240 - 550 og høyde fra 174 - 307. Enkelte kombinasjoner av bredde og høyde er vektbegrenset.