100010

Nobb nr.: 47291633

Nøkkelstrømbryter for innfelt
montering (industri kvalitet)
Kan åpne/lukke 1 port med nøkkel.
Leveres med 3 nøkler.
Mål 7,5 x 7,5 x 6 cm og Ø 6 cm.

PRODUKT BILDER

DOKUMENTER

Nothing to show!

SPESIFIKASJONER